Tags

, , , ,

Thơ đọc

em chê ta quá nhiều tình trước
nên e dè không dám nhận tình sau
bài thơ lớn, nếu cần, em đọc suốt
ngập ngừng chi dòng cuối với câu đầu ?

đời thơ ta, đời tình ta – lổn nhổn
có cái hay ho, lắm cái chẳng ra gì
biết chừng đâu em là câu thứ bốn
để huy hoàng tứ tuyệt buổi Đường Thi

lớp con gái thời ta xưa hết sạch
mỗi hoa nhường là mỗi biển dâu xanh
khi em đến thơm dòng dòng cổ lục
bên hiên trăng ta quá đỗi nòi tình

em, sách quí – thư phòng ta để bụng
rằng mai kia mốt nọ chắc em vào
tình như gương ta chỉ cần chém trúng
thì lần đầu lần cuối khác chi nhau ?

hoàng lộc

Advertisements