Tags

, , ,

em đến hôm nào đôi mắt ướt
thu ai, riêng để mắt em buồn
anh thiệt lòng những ngày đông trước
kỷ niệm còn nguyên trên chiếc khung

vì chút tình xưa, em đến đây
thu mưa – em buồn anh trắng tay
lá úa vàng hơn muà thu cũ
ơn em, tình còn xanh đôi ngày

anh cũng già hơn lọm khọm hơn
thư phòng lạnh giá trà không thơm
như bao giờ, mỗi lần được gặp
anh để lòng anh nói sạch trơn

em vẫn bao giờ lại lắng nghe
và như có gửi chút lòng kề ?
đời văn anh đã từng lâm nạn
thì chắc hồng nhan phải lắm khi !

nói với em hơn nói với mình
chuyện văn chương đến chuyện ân tình
em về – mắt khép trời thu đó
như thể lòng kia muốn có anh ?

hoàng lộc