Tags

ta đi về phía tây, ngàn dặm
có gặp vầng trăng chưa ly hương ?
phía trước mùa xuân xa đã chớm
lòng nghe trăm thứ rối trăm đường

viễn tây hề viễn tây bất trắc
người xưa đổi mạng đi tìm vàng
viễn tây hề cuối đời lưu lạc
ta bồi hồi đi tìm hồng nhan

cùng đi, có trái tim tiền kiếp
để tặng em và để nhắc nhau
đã hẳn ngàn xưa từng tiễn biệt
cho tròn lời hẹn ở ngàn sau ?

phải chăng miền viễn tây đầy gió
cám cảnh đời ta, một cảnh đời
mái tóc phiêu bồng sương tuyết đổ
có đành em lạc khúc tình vui ?

viễn tây, ôi viễn tây, dù chậm
cũng phải về thôi để chắc còn
để chắc em không từng lỗi hẹn
bên trời nỗi nhớ vẫn rưng rưng….

hoàng lộc