Tags

, , ,


anh không về nữa.
quê nhà
đã quen gió táp mưa sa mất rồi ?
anh không về nữa người ơi
trái tim vừa cũng hết thời yêu thương ?

phải đi cuối lối cùng đường
phải đau khắp phố khắp phường người dưng
để khi ngoảnh lại
trông chừng
mới hay quê kiểng đã từng đuổi xua

đắng lòng ta – đáng lòng chưa?
bóng em nhoà
những chiều mưa trắng trời
chỉ thương dòng tóc rối bời
che sao kín
một nỗi đời
trong em !

thôi đừng mắt nhỏ,
thuyền quyên !
theo anh
khóc cuộc nổi chìm.
tội nhau…


hoàng lộc