Tags

, , ,

trời có đâu
mà kêu trời ?
trời mà có, cũng xa người,
rất xa

kêu nhau suốt cuộc ta bà
em nghe
chẳng biết kêu mà làm chi !
để rồi có gã tình si
trái tim gõ nỗi hồ nghi –
khóc ròng

ông trời cách mấy tầng không
có kêu cũng chỉ vô cùng
vậy thôi.

sượng sùng chót lưỡi đầu môi
tội vầng trăng
bữa theo soi lời thề

4-9-2009

hoàng lộc

Advertisements