Tags

, , ,

tu_nay_HL

từ nay, trong vườn kia
hoa không còn muốn nở
từ nay khi đêm về
lòng ai, thôi, nấy dỗ

gió qua hàng liễu rũ
từ nay biệt tiếng đàn
không còn nơi ẩn trú
cho loài chim xa ngàn

cầu không cần hỏi sông
thuyền đâu cần hỏi nước
viết, cần chi tính dòng
đi, cần chi đếm bước

tôi hết còn giận lẫy
cùng tháng năm hoang đường
những tờ thư đã cũ
đang ngậm ngùi hoàng hôn

tình th bùng lên coi
mấy trăm lần ngọn lửa
tôi như pháo lạc ngòi
cuối đời không nổ nữa

hoàng lộc

Advertisements