Tags

, , , ,

Thơ đọc

đừng đi, em ! chiều sắp khép kia rồi
và ta cũng sắp ra người thiên cổ
không nhiều lắm, tình em cho một thuở
hãy vuông tròn – mai mốt khỏi ăn năn…

sợi thơ buồn từng níu giữ chân em
đã khô héo trên đầu trang nhật ký
ai vuốt mắt để cam lòng yên nghỉ ?
đừng đi, em ! (tội lắm buổi xa đời !)

cũng nhiều khi bắt gặp cuối mùa thu
đôi chiếc lá còn xanh, lòng cứ ngỡ…

ngày đã hết hiên sân mù nắng quái
ta nghe rồi cơn gió thổi lang thang
lời quặn thắt xin mời em ở lại
để tình còn ân nghĩa với lìa tan…

9-2009

hoàng lộc