Tags

, , ,

Thơ đọc

cứ tưởng chuyện thơ đẹp hơn chuyện đời
anh đeo đẳng với thơ bốn mươi năm rồi – có lẽ
những bài thơ anh viết hồi rất trẻ
đọc lại – quả đời chẳng đẹp bằng thơ !

có những bài anh viết tặng tình xưa
vừa trách vừa thương những người bội bạc
có câu thơ như lưỡi gươm tàn nghiệt
tưởng chém vào người, lại chém vào anh !

chuyện đổi dời làm hỏng cái thân danh
đôi lúc tình yêu trở thành cái cớ
câu thơ tan phai với đời cùng khổ
nỗi thất tình và thất chí – như nhau …

may – em đến với anh, không đến từ đầu
mà lại rủi khi bước tình quá chậm
bởi ly rượu nào không vơi, tài hoa nào chẳng cạn
trang thơ cuối đời đâu xứng với lòng em !

quá lắm tai ương, quá lắm nổi chìm
thơ viết về em thiếu lời thiếu chữ
nỗi đau lớn viết làm sao kịp nữa
anh làm thơ là xé trái tim mình

những trang thơ cuối đời anh, dành để tặng tình
(tình bất trắc của lòng em nhân hậu)
đi suốt bốn mươi năm, cuối đường còn gió bão
mới biết chuyện đời chẳng khổ bằng thơ

hoàng lộc

Advertisements