Tags

, , ,

Thơ đọc

những ngày anh bệnh – buồn hiu
ngó qua cửa sổ ít nhiều tủi thân
lẽ đâu đã cuối đường trần
trái tim thơ dại sắp ngừng đập sao ?

nằm đây tay mỏi kê đầu
nghĩ thương mộng trước mộng sau héo mòn
đôi người tay bắt tay buông
đã ra bất nghĩa, chỉ còn em chưa !

anh cao huyết áp không ngờ
để xây xẩm giữa bài thơ tỏ tình
cho dù bệnh lớn trong anh
có em thăm hỏi cũng lành lại thôi ?

nằm nghe chăn chiếu đau người
ngó ra cửa sổ thấy trời lập đông …

hoàng lộc

Advertisements