Tags

, , ,

Thơ đọc

nhớ em, nhớ sảng từng giờ
phố đêm mất điện chẳng chờ được nhau
(em chờ ta đến bao lâu ?
ta chờ em đến bạc đầu rồi đây !)

nhớ em, nhớ sảng từng ngày
gió nghiêng ngả phố tàng cây ngập đường
ông trời đã nổi tai ương
đói no – tình lại thất thường đời ta

biệt mù những cánh thư xa
biết đâu chút mộng cũng nhòa nhạt đi
ta ngồi với nến trông khuya
tiếng thương còn vọng ngoài kia gió đàn

phố em thắp ngọn đèn vàng
xin cho chút sáng lòng sang phía này

31-07-03

hoàng lộc