Tags

, , ,

rồi cũng phải cầm tay em bịn rịn
gió mùa đông thổi suốt những mùa kia
ta cũng phải thốt ra lời đã ngh
n
mảnh trăng lu đâu lỗi bởi câu thề

rồi cũng phải vì em mà uống rượu
quán xuân thu cái xác bỗng xa hồn
ta ngó đất dày, ngó trời cao, ngó phố
chỗ nào cũng chật cứng cô đơn

khi không thể còn nhau – đời phải vậy
chặm không khô hạt lệ sót trong lòng
em cũng phải tóc bay về xứ khác
và cảnh tình đâu dễ khác chi hơn…


hoàng lộc

Advertisements