Tags

, , ,

em ngát hương quê nhà
ta xốn hồn lưu viễn
cuối chiều, mưa còn sa
tình đi, khi mới đến ?

tóc ta bồng sợi trắng
tóc em xanh sợi dài
chênh chao từng ước hẹn
nên hoài hoài đơn sai

em nuôi lòng lạnh giá
thương thơ – không thương người
(mơ hồ như quá khứ
làm khổ ai một thời ! )

em chẳng hề hay biết
em cũng là câu thơ
chỉ mình ta đọc được
để buồn suốt đời ta ….

3-2-03

hoàng lộc