Tags

, ,

ta vốn sống hoang tàng như  loài bất trị
thẳng dặm rừng đời nào ngán chi ai
từ  có được tình em – kể từ bữa ấy
con voi lung đã biết sợ… cô nài
!

hoàng lộc

Advertisements