Tags

, ,

nhớ em là nhớ đời ta
ngày đi
mây cứ trắng
và hoàng hôn

nhớ em gặp cái-chẳng-còn
hắt hiu đóm lửa
cuồi đường về,
xa

nhớ em là nhớ quê nhà
bát canh rau đắng mẹ già còn không ?

nổi chìm là của long đong
của mây tan
của bến sông bọt bèo

nhớ em
ướt mắt nhìn theo
thấy ta một bóng cuối chiều lạnh căm


hoàng lộc