Tags

, , , ,

đi luôn
là đi không về
quên luôn là đã
chưa hề
gặp nhau

nửa trăng mờ xế
ngang đầu
chắc chi biển lấp
mà dâu uá tàn ?

con chim
vù bỏ
non ngàn
gió khua vách núi
mưa tràn bến sông

đi luôn có thể
đau lòng
quên luôn.
nước mắt lưng tròng.
rồi thôi.

26-7-2009


hoàng lộc