Tags

, , , ,


tình yêu là thứ  cần quên trớt
cái bóng đìu hiu ấy chập chùng
báo hại đời mình thêm tệ mạt
bắt hoài tưởng được, hoá tay không !

hoàng lộc