Tags

, ,

một mai ta phải qua đời
và em cũng phải ra người dửng dưng
sống nuôi giữ mối tình khùng
chết đi bỏ lại nửa chừng tiếng than

dưới kia đất cỏ khô vàng
nén hương nào đốt cho tàn nỗi đau
chưa từng ta được còn nhau
mà trong cái mất vì sao nặng lòng?

vẫn mây trắng nổi bềnh bồng
vẫn dâu biển dậy mấy trùng từ ly
rã rời một gốc tình si
kiếp sau còn dám hẹn kỳ trổ hoa?

có đề bia mộ giùm ta
thì trăm năm dễ không nhoà nhạt em..

hoàng lộc