Tags

, , ,

em nhìn gần, em chẳng biết nhìn xa
gần khó thấy và xa càng không thấy
chút tình của ta sao mà khổ vậy
mãi lem hem từ buổi nói yêu người ?

em nhìn ai chưa chắc rõ ràng ai
chưa chắc rõ trong vòng ba bốn thước
chút tình của ta dễ gần hơn được
mãi ơ hờ trong đáy mắt xanh kia

đêm lá me bay – xuống phố,quay về
cửa sổ nhà em ngọn đèn thức ngủ
em vẫn lờ mờ không hay không rõ
ta chợt giật mình ngó lại tình ta

em nhìn gần, em chẳng muốn nhìn xa
gần – có chồng em, có con em đấy !)
chút tình của ta lạc loài biết mấy
nghìn trùng thêm qua mắt kính nhìn gần

ta dẫu một đời cặm cụi tình nhân
vẫn khó tới trong vòng ba bốn thước
tình lỡ rủi cháy bùng lên ngọn đuốc
cũng hoang tàn đóm lửa phía ngoài em…

hoàng lộc