Tags

, , ,

nghĩ về em, anh nhớ chuyện con rồng
em thấy con rồng chưa ? trên miếu cổ ?
là con cá lắm căn cơ – ngày nọ
vượt vũ môn chín bậc hoá con rồng ?

rồng, từ khi chết tiệt cả giống dòng
được vẽ khác nhau tuỳ cái đầu thợ vẽ
như đã khác nhau trong từng chuyện kể !

thiệt có rồng chăng ? ai chắc với anh ?
rồng chỉ có danh, không rõ dáng hình
anh quyết chắc con rồng không có thiệt .

*

chuyện con rồng với chữ tình như hệt
phải tình kia là một giống rồng thiêng ?
đời tình anh mơ tới cái y nguyên
chưa pha phách qua từng câu chuyện kể
mỗi cặp tình nhân là một người thợ vẽ
những tam sao làm thất bổn chữ tình

em thấy rồng chưa – để thấy tình anh ?
nhưng dám chắc suốt đời không thấy được
(như anh mới gửi tình đi bữa trước
em nhận rồi mà cứ hỏi tình đâu ?)

nhắc chuyện con rồng để hiểu thêm nhau
để lúc nói yêu lòng đừng xấu hổ
anh vẫn chạm tình anh lên miếu cổ
mà nói cùng em : không phải con rồng !

hoàng lộc

Advertisements