Tags

, ,

có khi em ở bên kia cầu
dòng nước buồn em, buồn thẳm sâu
ta đứng bên này sông, hỏi nước :
– chảy cái buồn kia mãi tới đâu ?

nước biết gì – nước không nói gì !
bởi ngàn năm nước vẫn trôi đi
ta hỏi lòng ta (chừng biết được)
về đâu cho hết cái buồn kia …

em, có khi ngơ ngẩn – tình cờ
đôi chút buồn ai trong văn thơ ?
thử hỏi em ( nào em chắc biết !) :
– ôi dòng nước dễ hết buồn chưa ?

em biết gì – em chỉ là em !
cầu chẳng là sông mà biết lênh đênh ?
chỉ có lòng ta chờ nước đổ
chừng cái buồn kia đã quá quen !

hoàng lộc