1.

trí nhớ anh bóng đêm
nghĩ không tới
ngọn cờ cao trên đồn nghĩa quân
lòng chia hai ranh giới

em ngồi sau rặng dứa buồn
không hay bắt đầu cuộc chiến
cát thì lún cạm bẫy thì ngụy trang
làm sao cho tình yêu qua khỏi hàng kẽm gai
không cần tiếng nổ ?

trí nhớ anh mù loà
nghĩ không ra bên nào tự do
ngoài kia là cùng xôi đâu
còn đây là ngoại ô

2.

em dẫn anh về thành phố
bằng trái tim giận hờn
làm nơi trốn pháo kích

hoàng lộc

Advertisements