Tags

, ,

-…chẳng ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông…
thằng làm triết phương tây nghe chừng có lý
một phút một giây đổi dời đến thế
huống hồ gì ta ở tù ba năm

đời ngoài kia vẫn chảy xiết như sông
có lỡ có bồi dĩ nhiên là đúng
nhưng cái lỡ đã làm ta đắng họng
khi được tin mừng : em biết sinh con !

có lạ lùng chi nghĩa rã tình mòn
bởi phản phúc vẫn thói thường con gái
ôi khuê các một người như thuở ấy
lại là em trần tục của bây giờ

ta nổi chìm vì khúc nguyệt cầm xưa
vội mở mắt để nhìn đời thô lỗ
ngài thi sĩ trong hồn ta ná thở
thì ra con người đều…dơ bẩn như nhau

áo vàng thu hiu hắt buổi trời sầu
chút sương khói run tóc dòng thánh thiện
bồ tát là em mà cũng vào bệnh viện
cũng ngủ khì trên chiếc giường hộ sinh !

nghĩ không ra, ta ngó lại đời mình
năm ngón tay thơ đã ít nhiều lận đận
trăm năm hết chắc ta còn lỡ vận
nhưng chẳng cái lỡ nào bằng khi em biết sinh con

thằng làm triết phương Tây phán những lời suông
ở tù ba năm, ta nghe chừng có lý
xưa – thấy cái hồng nhan yêu cuồng mê bậy
ta đâu ngờ trúng một đứa chằn ăn !

hoàng lộc

Advertisements