Tags

,

cho anh đứng thật buồn bên lớp học
nhìn hoang mang sau áo bé muôn trùng
ôi trời xanh để vô tình – đôi lúc
nghe mơ hồ như một buổi quen thân

và đôi lúc trên mấy tầng phượng đỏ
những ngày không nhất định cũng phai tàn
tâm hồn anh vừa giăng vài sợi nhớ
để tội tình khi thấy bé soi gương….

hoàng lộc