Tags

,

em mà cũng biết làm giông bão
cũng ra tay chớp nổi mưa chìm
đã mặc tình ta ngày đói khổ
em mà cũng thế nữa chăng em ?

ta ra sức kéo đời em lại
càng kéo càng nghe nỗi dửng dưng
ta căng ta xuống từng hơi rượu
hào sĩ như ta mà não lòng

rồi em cũng biết làm đau đớn
cho cả dòng sông lẫn chiếc cầu
ta đứng nhìn sông từ sáng sớm
tới chiều – tình biết khó dài lâu

ta ra sức giữ mà không nổi
hoàng hôn mắt rượu đã mờ cay
ví em lòng có thôi giông bão
chưa chắc tình qua kiếp nạn này

em mà cũng có thời che mặt
cũng nghiêng vai trút gánh nửa đường
ta lại thuyền bơi trên nước ngược
rối bời tay lái cõi hoang mang

hoàng lộc