Tags

,

anh chuyên đắp đê cao, ngăn mùa nước lớn
em coi khinh, tay cứ chọc lỗ rò
bên nầy con đê – tình yêu đang tuyệt vọng
nước hung cuồng, có bữa xé ra to !


hoàng lộc