Tags

, ,

áo anh sờn rách, nhờ em
đường may chờ một mũi kim thiệt thà
cả đời cuốn giữa phong ba
vải thô thôi, chẳng lụa là gì đâu

ơn em bứt sợi xưa sầu
chỉ thơm xin được vừa khâu mấy hàng
tiếng cười bật cánh môi ngoan
em vui dứt mỗi cũ càng trong anh

luồn kim xâu chỉ ơn mình
sớm hôm vá lại đời lành tặng nhau

hoàng lộc