Tags

, ,

bóng đá bên tây khác bên ta :
cầu thủ dự phòng thường là tay lẫm liệt
(như bóng phát không đành chân Gullit
khi Van Basten khoác áo dự phòng)

tình yêu bên tây thì giống bên đông :
bọn dự phòng đều một tuồng bất hạnh
cố khấn vái để tiêu tùng vai chính
hoạ may tình kêu tới đứa dự phòng !

anh có là dự phòng cho em không ?
(hỏi một câu – lòng nghe chẳng phải !)
đời phá tán xui người sợ hãi
sắm thứ chi cũng muốn sắm dự phòng !

bóng đá ưa lo cái phút sau cùng
cầu thủ dự phòng là quân bài chủ chốt
tình yêu đâu cần những tên ngó chực
những kẻ thù của sự thuỷ chung !

anh có là dự phòng cho em không ?
ôi, anh có là dự phòng cho em không ?

hoàng lộc