Tags

,

mới tay người đây mà tay rời
sừng sững bao giờ mớ lẻ loi !
thắp ngọn đèn, gặp cái bóng cũ
ngó nhau – chỉ một ta bồi hồi…

hoàng lộc