Tags

, ,

cùng em ngồi lại bên trời
củi đơm bếp nhỏ chụm nồi sắn quê
em thầm mấy chuyện xưa kia
kể như những sợi tóc thề vội xa

đã trăng thì phải xế tà
đã sông thì phải từng qua thác ghềnh
anh về an trú trong em
lắng nguôi tàn cuộc nổi chìm, rủi may

cùng anh ngồi dưới chân ngày
ngó nhau cười thuở mắt đầy phù vân
tay em mười ngón ân cần
bòn than tiếp lửa chín dần nỗi vui

hai ta chung một cảnh đời
vẫn quê mùa giữa phố người phồn hoa

hoàng lộc