Tags

1-

em con cá nhỏ ăn nhầm
tình anh là lưỡi câu găm miếng mồi
giật lên lòng dạ bồi hồi
đau anh chi, chỉ đau người anh yêu !

2-

câu được con nào, cũng vội vàng bỏ giỏ
ấy, trò xô bồ của anh thời tơ trai
biết chọn cá để câu đã già đời ngư phủ
em – phỉnh dỗ hết hơi – lại bỏ trật ra ngoài !

hoàng lộc