Tags

, ,

tình-nhân-ta cứ một đời
tình-nhân-em chỉ một thời – đứt ngang
sô cô la với hoa hồng
gửi em miếng ngọt miếng thơm, đã từng
khổ vì nặng mắt ly hương
ngó nhau quả thiệt hết đường thấy nhau

ta ôm bên phải địa cầu
em riêng bên trái hay ngồi nhà ai ?
bên nào cũng phải rời tay
đôi ta cũng phải rã bầy tình nhân

đã đành với một ngày không
sô cô la với hoa hồng ở mô ?


hoàng lộc

Advertisements