Tags

, , ,

loay hoay hoài với tấm thiệp Tình Nhân
muốn gửi về em rồi đành chẳng gửi

là bạn, là em – là học trò, cô giáọ..
lật phía bên kia, lại tìm phía bên này
để ngậm ngùi cùng tấm thiệp trên tay
tấm thiệp cuối đời anh – em không thể nhận ?

chừng ấy tháng ngày xui anh yêu mến
chừng ấy tháng ngày em hiểu em chưa ?
mỗi cánh thư đi – mỗi cánh thư về
hỏi những đêm sâu còn chia ấm lạnh

em mãi là hoa trong vườn hiu quạnh
anh vẫn bên ngoài thoảng gặp làn hương

săm se hoài một tấm thiệp Tình Nhân
có trái tim đau trước ngày lễ lớn .

12-02-03

hoànglộc

Advertisements