Tags

, ,

đã như ơn của đất trời
cỏ hoa đã trổ ra người thảo thơm
cho em sáng tiếp tâm hồn
là thêm ngọn nến hồng, (ơn của mình)

em ngồi ở phía không anh
tiếng chim cũng phía cây cành rất xa

đã từ  nghĩa mẹ công cha
dưỡng sinh em – để em là của ai
mà anh, ngọn nến lạc loài
vẫn xin thắp sáng ngày vui của mình

em hoài ở phía xa anh
tháng giêng ôm một trái tình – ngẩn ngơ


hoàng lộc