Tags

, , ,

phần đời tôi gửi bên em
phần đời em có đáp đền cho tôi ?
cớ chi lại nhớ thương người
tóc – nghe sợi bạc nói lời sợi xanh

con chim ngày lạ reo cành
tiếng vui đụng phải lòng mình buồn xo
khi không lại muốn gọi đò
để tin để chắc mình chưa lỡ đường

phần đời tôi lắm tai ương
phần đời em có bình thường mãi không ?
bởi lo nước ch
đôi dòng sông
quên cả chuyện bềnh bồng bèo trôi

bên em có một phần đời
nghĩ qua chưa khỏi cái thời chia tan

hoàng lộc

Advertisements