Tags

, , , ,

thơ đọc

cây mai già vườn anh năm lần hoa cuối đông.
năm năm riêng đời nhau – mà chung lòng
tóc anh lại thêm nhiều sợi bạc
tình anh cũng thêm nhiều long đong

năm năm vườn anh, em vưà mắt ướt
quẩn quanh vì thương cây mai già
cây mai cũng thương em, hoài lật đật
tháng chạp vưà, đã trổ đầy hoa

hoa mai vàng như màu áo em
ai bảo màu vàng màu mau quên ?
năm năm em về lòng anh sớm tối
năm năm vườn anh vàng trăng lên

anh, cây mai già ngậm ngùi cuối đông
năm năm thương em dãi dầu nắng gió
năm năm, tháng chạp vừa – đã trổ
hoa biết còn thơm ra giêng không ?

1993

hoàng lộc

Advertisements