Tags

, , ,

tình yêu dường đã cũ
sao buổi chiều còn say ?
đôi ba đồng bạc rượu
để lòng buồn tối nay

cơn mưa dài mỏi mệt
em thăm chi đôi lần
cây đời ta gãy hết
những ngọn tình phù vân

ta như  loài bám sống
lòng em thì sang mùa
đã gầy tay bắt bóng
không bắt nổi tình xưa

cứ nghe hoài hơi rượu
nhớ muôn trùng tiếng em
mưa ru câu tình phụ
ngoại ô ta đỏ đèn !

hoàng lộc

Advertisements