Tags

, ,

ruoumoisinhnhat

mời em chút rượu mừng sinh nhật
chắt ở đời ta – chắt của thơ
em tắt trăng thề chôn hẹn ước
yêu thương nán lại đến bao giờ ?


có thể rồi em không uống kịp
nỗi riêng vấp phải lòng ta đau
đã thu trên lá, phai từng chiếc
và cõi muôn trùng đã mất nhau


có thể rồi ta không uống được
rưng rưng nhớ mẹ một phương về
cuối chiều lưu xứ ta vô phúc
chẳng ngõ sau mà gọi gió quê


đã chắt đến khi không thể chắt
chỉ bấy nhiêu . thơ cỗi, đời già
tưởng khóc, mới hay không thể khóc
ngồi giữa ngày sinh một bóng ta


hớp mời em chừng cay dâu bể
hớp mừng ta vẫn đắng tình si
thương em, cũng thương mình vô kể
rượu chắt rồi kia – lại đ
đi ?

hoàng lộc