Tags

, , , ,


lại mừng sinh nhật . mừng ta,
chú dê non thuở nhảy ra giữa đời !

kêu chi – kêu chẳng nên lời
mê ai – cuối đất cùng trời, còn mê ?

từ  em áo mỏng nhà quê
thanh xuân chừng rộ bốn bề sớm mai
trách chăng con thú lạc loài
vểnh râu : chút gió thoảng ngoài áo thơm

hết đời, không kịp làn hương
be he một tiếng nghe buồn cách chi !

8-11

hoàng lộc