Tags

, ,

em đi qua hoàng hôn thơm mùi dỏ dẻ
hoa chỉ cho đời hương lạ lúc hoàng hôn
anh cũng đã hoàng hôn nên tình yêu nồng nẫu thế
em được một lần cả hai thứ hương thơm .


hoàng lộc

Advertisements