Tags

, ,

nằm nghe gió tạt . khuya rồi
biết đâu chẳng thấy mặt trời, sáng mai
em vừa ngon giấc nhà ai
bỏ ta lửng thửng bên ngoài trái tim

kể như lạc cõi trông tìm
để thương mình những canh đêm dải dầu
trong lòng nghĩ khó còn nhau
điếng tê cuống họng miếng sầu khổ qua

gió hoài giạt phía đời ta
cánh sương nghi sợ gần – xa . hỏi thầm :
em chừa một chỗ nào không
mai sau tình được yên nằm, lẻ loi …?

10-03

hoàng lộc

Advertisements