Tags

, , , ,

Thơ đọc

câu thơ anh chấm cuối dòng
đã nghe mát ruột mát lòng em chưa ?

bài thơ  nhờ  bàn tay đưa
định sang nhà – lại trời mưa xuống rồi

trong thơ  anh kể chuyện đời
giọng buồn hiu có bồi hồi em không ?
trong thơ anh kể chuyện lòng
phận người ta, chút long đong phận mình

ngập ngừng – vẫn ngập ngừng anh
câu thơ kia lại tỏ tình rồi sao ?

bài thơ  nhờ  bàn tay trao
định sang – mà nỡ  trời nào hết mưa

đành cho câu một chữ thừa
đã khuây khoả chút lòng ngờ  chưa em ?
dấu than dấu phẩy đừng quên
xin câu thơ  rõ giùm thêm ý người !

trang thơ  anh gấp làm đôi
muốn sang – biết có tạnh trời mà sang …

hoàng lộc

Advertisements