Tags

, , , ,

Hội An mùa thu qua sân trường
phố ngày thu phố sớm mù sương
mười lăm năm em làm cô giáo
chút học trò xưa bỗng dễ thương

Hội An mùa thu bỏ tóc thề
may mà ta đã gửi tình đi
nắng bên sông hỏi riêng dòng tóc
tiếng động sông buồn – ta lắng nghe !

Hội An mùa thu áo trắng dài
biết rồi áo ấy cũng thành mây
trời cao mây trắng sau lưng gió
níu giữ làm sao mây không bay ?

Hội An mùa thu che nón nghiêng
biết lòng ta có chút kề bên ?
đời ta đã khuất sương thu cũ
vẫn cứ ngày xưa trên áo em ….


hoàng lộc

Advertisements