Tags

,

ta tối tăm chân trời
em sáng loà cuối biển

tàu ai – đêm trùng khơi
nhờ em mà cập bến
còn ta, chiếc xuồng đời
chưa từng em vẫy hẹn

trở giầm, xoay – tránh gió
mây lấp mòn sao khuya
mạn xuồng đau sóng vỗ
đường xa thêm dặm về

em lạ lẫm đời ta
chẳng nhìn – nhưng đã thấy
em lạ lẫm xuồng ta
trong chớp loè bão dậy

rực nồng em ánh sáng
vẫn cam riêng tàu người
khi ta chìm đáy biển
có động lòng em soi ?


hoàng lộc

* còn có tên “nói với hải đăng”

Advertisements