Tags

, ,

con yêu một lần là cưới được ngay
ba một lần yêu thì….coi chẳng được !
ôi con hơn cha – kể nhà có phước
để ba yên lòng mừng con vu qui

để mẹ yên lòng đếm bước con đi
ngó gót chân son ấm nồng thiên địa
(mẹ về với ba cả đời …ái ngại
con về với chồng rộn ràng tin yêu)

tờ kinh thi nào ngọt tiếng chim kêu
quân tử hảo cầu vì con yểu điệu…
uống chén rượu thơm từ tay gái rượu
tỉ đã lòng ba cái khoái trong lòng !

7-2008
hoàng lộc