Tags

,

tháng ba vô lượng ơn trời
ơn em
cũng gửi từ tôi
gửi về
dặm ngàn thương chậu lia thia
ơi coi chừng –
lại –
tình kề,
gian nan!

mai đây tôi ở suối vàng
xuống khe em thả hai bàn chân vui
ngó mười ngón đẹp
hồn tôi
gần hơn
mà nỡ khóc vùi
dòng xưa

tháng ba rau đắng lên bờ
bỏ bong bóng nước dật dờ cầu ao
tôi cầm một kiếp đời đau
tặng em
những kiếp nghìn sau
não nề


hoàng lộc