Tags

, ,

cùng em ngồi với biển chiều
bâng khuâng tìm hướng quê nghèo – mù khơi
âm quen sóng vỗ từng hồi
lòng anh cửa Đại chìm trôi cánh buồm

cùng em trước Thái Bình dương
nhỏ nhoi cái mất cái còn trong nhau

hoàng lộc