Tags

, ,

quận Cam từ bữa em về
hồn anh phía đỏ, phía kia chín vàng

cuối chiều còn nắng lang thang
cuối đời còn chút bàng hoàng trẻ thơ

gửi em mộng ước bây giờ
vắng em từ kiếp nào xưa mất rồi


hoàng lộc