Tags

, , ,

anh, con kiến càng
ổ nhà dột nát
ngày một trơ xương
xó người tận mạt

em có lắm đường
cả đời canh giữ
là những yêu thương
để dành một hũ

vì con kiến đói
mòn hơi kiếm tìm
những ngày sống cuối
thấy hũ đường em

rập rình kẻ cắp
kiến tha lần hồi
mà lòng vẫn quyết
tha tới mãn đời

năm lần tháng lửa
này kiến tha lâu
đường thơm một hũ
ôi em, còn đâu !

còn đâu ơi em
ngậm ngùi không nói
hết cả đường em
vì con kiến đói …

em nhìn đau xót
hũ đường hư hao
ổ nhà mưa dột
kiến giữ làm sao ?

*

thương chi mối tình
trần gian ác nghiệt
một đời điêu linh
kiến càng đã chết !

hoàng lộc

Advertisements