Tags

, ,

cong lưng chịu lửa mặt trời
cong hồn đựng mộng cong đời đựng em
xe trèo qua dốc chưa quen
ta trèo chi giữa cũ mèm tháng năm ?

ở đây có tiếng kêu thầm bờ môi,
con mắt, cái cằm hào hoa…
để rồi thở chẳng còn ra
mồ hôi tuôn chút xương da cuối cùng

em chờ cuối dốc đời không ?
đừng trông bên ấy mà trông bên này
ghé giùm anh dưới hàng cây
con chim vừa hót nghe đầy tiếng em …

1989

hoàng lộc