Tags

, ,

em yêu cả cái muộn phiền
yêu bao cái gặp lòng em bất ngờ
bức tranh, dòng nhạc, câu thơ ….
em yêu đủ thứ lại chừa anh ra !

hoàng lộc
* Bài thơ nguyên thủy có tên “không đề”